DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-27
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.155.2017
Termin składania ofert 2018-03-26 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  155_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

155_2017 siwz

155_2017-opz

  155_2017-tom-ii-siwz-warunki-kontraktu

155_2017-tom-iii-siwz-pfu

155_2017-tom-iv-siwz-wykaz-platnosci

155_2017-tom- v-siwz-materialy-informacyjne

 

  2720_155_2017-pytanie-12-i-odp-zmiana-siwz

2720_155_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

2720-155-2017-pyt-5-6-7-9-10-11-13-odp-zmiana-siwz

2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2

 

2720-155-2017-pyt-i-odp-zmiana-siwz-06-02-2018

  2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3

2720-155-2017-zal-do-siwz-www-edytowalne

  2720-155-2017-uzupeln-do-SIWZ-www-06-02-2018

 

 

  2720-155-2017-zmiana-siwz-22-02-2018

2720-155-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-4

  

155_2017-pyt-i-odp-zmiana_siwz_2018-02-27

155_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-5

155_2017-siwz-www-edytowalne-zalaczniki

155_2017-opz-tekst-jedn-27-02-2018

155_2017-rozdz-5-warunki-szczegolne-kontraktu-tekst-jedn-27-02-2018

155_2017-rys-nr-5-3a-plan-sytuacyjny-przebudowa-sieci

155_2017-sp-00-00-00

155_2017-sp-10-30-00

155_2017-sp-40-20-30-40-50-00

155_2017-zalacznik_nr_11-wymiana-przylaczy

155_2017-zal-nr-10-do-siwz

155_2017-zal-nr-12-do-siwz

155_2017-Zal-nr-11-do-SIWZ

155_2017-Zal-nr-2-do-PFU-WWiORB-aktual

 

  155_2017-pfu-tekst-jednolity

 

 

155_2017-pytania i odpowiedzi_2018-03-05

155_2017-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2018-03-05

 

 

155_2017-pyt-112-i-odp-zmiana_siwz_2018-03-14

   155_2017-zmiana-ogloszenia-2018-03-14

 

 

155_2017- pyt-i-odp-zmiana_siwz_2018-03-21

 

155_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2018-03-21

  155_2017_siwz_www_2018-03-21-tekst-jednolity

155_2017-rozdz-5-warunki-szczegolne-kontraktu-tekst-jednolity

 

  

2720_155_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-26-03-2018

 

 

 

 

155_2017-uniewaznienie-www

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :