Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj
z dnia: 2017-12-27
Nazwa zadania Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.156.2017
Termin składania ofert 2018-01-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

156_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-12-27

156_2017 SIWZ 2017-12-27

156_2017 załączniki do SIWZ 2017-12-27

Opis dodatkowych wymagań Zamawiającego

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Dokumentacja OGORZELEC

Dokumentacja SZAROCIN

 

156_2017 zmiana SIWZ_2017-12-28

156_2017 załącznik nr 9 - UMOWA (WZÓR)  2017-12-28

 

156_2017 zmiana SIWZ_2018-01-02

 

 

156_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-16

 

156_2017 INFORMACJA O WYBORZE 2018-02-15