„Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania „Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.152.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

152_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-22

152_17_SIWZ_2017-12-22

152_17_PFU_2017-12-22

152_17_wersja_edyt_zal_2017-12-22

 

 

152_17 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-09

 

152_17_ogłoszenie_o_wyborze_2018-01-26