DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

„Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania „Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.152.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

152_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-22

152_17_SIWZ_2017-12-22

152_17_PFU_2017-12-22

152_17_wersja_edyt_zal_2017-12-22

 

 

152_17 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-09

 

152_17_ogłoszenie_o_wyborze_2018-01-26

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :