Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.154.2017
Termin składania ofert 2018-01-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

154_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-22

154_17_SIWZ_2017-12-22

154_17_OPZ_2017-12-22

154_17_SST_2017-12-22

154_17_wykaz_separatorów_2017-12-22

154_17_kosztorysy_zad_1-4_2017-12-22

154_17_wersja_edyt_zal_2017-12-22

 

 

154_17 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-08

 

 

154_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2018-01-18

 

 

154_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_4_2018-01-19

 

 

154_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2018-01-23

 

154_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_3_2018-02-16