Prace budowlane: Etap III – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 27+650 do km 31+370. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania Prace budowlane: Etap III – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 27+650 do km 31+370. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.151.2017
Termin składania ofert 2018-01-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

151_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-12-22

151_2017 SIWZ 2017-12-22

151_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

151_2017 KOSZTORYS OFERTOWY

151_2017 Opis dodatkowych wymagań Zamawiajacego

mapka poglądowa

SOR

SST

151_2017 załączniki do SIWZ 2017-12-22

 

151_2017 zmiana SIWZ_2017-12-28

 

151_2017 ZMIANA OGLOSZENIA 2018-01-04

151_2017 zmiana SIWZ_2018-01-04

151_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-01-04

 

151_2017 zmiana SIWZ_2018-01-05

151_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-01-05

151_2017 KOSZTORYS OFERTOWY 2018-01-05

 

151_2017 ZMIANA OGŁOSZENIA 2018-01-10

151_2017 pyt_i odp_zmiana SIWZ 2018-01-10

151_2017 załącznik nr 4 do SIWZ 2018-01-10

151_2017 załącznik nr 4 do SIWZ 2018-01-10

 

151_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-16

 

151_2017 INFORMACJA O WYBORZE 2018-03-02