Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 m. Wilczków w km 0+074 ÷0+684 oraz 0+717 ÷ 0+897 długości 0,790 km. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-12-19
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 m. Wilczków w km 0+074 ÷0+684 oraz 0+717 ÷ 0+897 długości 0,790 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.146.2017
Termin składania ofert 2018-01-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

146-17 ogloszenie o zamowieniu

146-17 siwz

opz

sst

146-2017 siwz

146-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 11

146-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 1

kosztorys ofertowy 29-12

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

146-17 ogloszenie o wyborze