Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7 Drukuj
z dnia: 2017-12-11
Nazwa zadania Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.144.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

144_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2017-12-11

144_2017 SIWZ  2017-12-11

144_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  2017-12-11

144_2017 KOSZTORYS OFERTOWY  2017-12-11

144_2017 załączniki do SIWZ  2017-12-11

144_2017 SST

Zgłoszenie robót

144_2017 mapy

 

144_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-12-18

144_2017 zmiana SIWZ_2017-12-18

 

144_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-12-21

144_2017 pyt_i odp_2017-12-21

144_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_2017-12-21

 

144_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-12-22

144_2017 pyt_i odp_2017-12-22

144_2017 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-12-22

144_2017 STWIORB  2017-12-22

 

144_2017 zmiana SIWZ_2017-12-28

 

144_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-09

 

144_2017_ogloszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty