Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 – 20+920. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-12-04
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 – 20+920. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.143.2017
Termin składania ofert 2018-01-15 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

  143_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

143_2017-siwz

143_2017_siwz-www-edytowalna

143_2017-opis-przedmiotu-zamowienia

143_2017-dokumentacja-techniczna

143_2017-sst

 

  2720-143-2017-pytania-1-12-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-143-2017-zaczniki-18-12-2017

2720-143-2017-kosztorys-ofertowy-18-12-2017

2720-143-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  

  2720-143-2017-pyt-13-16-i-odpzmiana-siwz-22-12-2017

2720-143-2017-sst-sma-jena-po-korekcie-21-12-2017

2720-143-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2

  

 

2720-143-2017-zmiana-siwz-10-01-2018

2720-143-2017-zmiana-ogloszenia

2720-143-2017-kosztorys-ofertowy-10-01-2018

 

 

2720-143-2017 zbiorcze zestawienie ofert

 

143_2017_ogłoszenie_o_wyborze_2018-03-07