Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj
z dnia: 2017-11-29
Nazwa zadania Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2017
Termin składania ofert 2018-04-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

132_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2017-11-29

132_2017 SIWZ TOM I _2017-11-29

132_2017 załączniki 1-9 do SIWZ 2017-11-29

132_2017 JEDZ 2017-11-29

TOM II SIWZ - WARUNKI KONTRAKTU

TOM III - PFU

TOM IV SIWZ - WYKAZ PŁATNOŚCI

TOM V SIWZ - MATERIAŁY WYJŚCIOWE

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-12-19

132_2017 pyt_1-2 i zmiana siwz_2017-12-19

132_2017 TOM II - WARUNKI KONTRAKTU 2017-12-19

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-01-11

132_2017 pyt_i odp_2018-01-11

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-01-25

132_2017 zmiana SIWZ_2018-01-25

zał. nr 10 do SIWZ

zał. nr 11 do SIWZ

zał. nr 12 do SIWZ

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-02-07

132_2017 pyt_i odp_2018-02-07

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-03-01

132_2017 pyt_i odp_2018-03-01

 

132_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-03-16

132_2017 pyt_i odp_zmiana SIWZ 2018-03-16

132_2017 tom II - rozdz_5 Warunki szczególne kontraktu t_j z dn_2018-03-16

132_2017 Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) t_j z dn_2018-03-16

WWIORB - przebud_sieci gaz

WWIORB - przebud_wodociag

SP 40_20-30-40-50_00 - aktual

D_01_02_02 WWIORB -zdjęcie humusu -aktual

 

132_2017 pyt-83_sprostowanie odp_2018-03-20

 

132_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2018-04-04

 

132_2017 INFO_O WYBORZE 2018-06-06