DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-22
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.141.2017
Termin składania ofert 2017-12-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

141_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-11-22

141_17_SIWZ_2017-11-22

141_17_OPZ_2017-11-22

141_17_kosztorys_ofertowy_zad_1-4_2017-11-22

141_17_wersja_edyt_zał_2017-11-22

 

 

141_17_pyt_i_odp_1-9_2017-12-06

141_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-12-06

141_17_SST_2017-12-06

141_17_wykaz_separatorów_2017-12-06

141_17_kosztorysy_2017-12-06

 

 

141_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-12-12

 

141_17_unieważnienie_postępowania_2017-12-20

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :