DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w m. Stare Bogaczowice. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w m. Stare Bogaczowice. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.122.2017
Termin składania ofert 2017-12-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

122-17 ogloszenie o zamowieniu

122-17 siwz

opis przedmiotu zamowienia -stare bogaczowice

st

 

122-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 21

122-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 1

122-2017 siwz

decyzje i uzgodnienia 22-11-2017

ofertowy- dw 375- stare bogaczowice - 22-11-2017

  

122-17 odpowiedzi na pytania 22 i 25 i od 30 do 37 29-11-2017

122-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

d-06-02-01 dn 29-11-2017

ofertowy- dw 375- stare bogaczowice - 29-11-2017

  

122-17 odpowiedzi na pytania 26 - 29 07-12-2017

122-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

  

122-17 odpowiedzi na pytania 23 i 24 13-12-2017

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

122-17 ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :