DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-06
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2017
Termin składania ofert 2017-12-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

110_2017 siwz 06_11_2017

110_2017 ogloszenie o zamowieniu 06_11_2017

110_2017 materialy do przetagu 06_11_2017

110_2017 siwz wersja edytowalna 06_11_2017

 

 

110_2017 odpowiedzi na pytania 15_11_2017

110_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 15_11_2017

  110_2017 Przedmiar_DW 340 Bukowice RONDO 15_11_2017

110_2017 TOM III 15_11_2017

110_2017 TOM V cz 1z2 15_11_2017

110_2017 TOM V cz 2z2 15_11_2017

 

 

 

 

110_2017 odpowiedzi na pytania 28_11_2017

  110_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 28_11_2017

 

 

110_2017 odpowiedzi na pytania 07_12_2017

110_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 07_12_2017

110_2017 zalaczniki do odpowiedzi 07_12_2017

 

 

110_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 18_12_2017

110_2017 uniewaznienie postepowania 21_12_2017

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :