Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-10-19
Nazwa zadania Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.113.2017
Termin składania ofert 2017-11-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

113_2017 OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU 2017-10-19

113_2017 SIWZ 2017-10-19

113_2017 załączniki do siwz w_edyt_2017-10-19

Wymagania dodatkowe Zamawiajcego

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

113_2017 dokumentacja Szarocin

113_2017 dokumentacja Ogorzelec

 

 

113_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-11-06

 

113_2017 unieważnienie postępowania_2017-11-16