DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa DW nr 357 w m. Góra Sulikowska w km 5+465 – 6+415. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-10-12
Nazwa zadania Przebudowa DW nr 357 w m. Góra Sulikowska w km 5+465 – 6+415. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.115.2017
Termin składania ofert 2017-11-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

115-17 ogloszenie o zamowieniu

115-17 siwz

opis przedmiotu zamwienia

sst

  115-2017 siwz

   115-17 odpowiedzi na pytania od 2 do 3

115-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 1

kosztorys ofertowy dw 357 gora sulikowska zmiana 30-10-2017

  115-17 odpowiedz na pytanie 1 13-11-2017

115-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

115-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

opis przedmiotu zamowienia 13-11-2017

kosztorys ofertowy dw 357 gora sulikowska zmiana 13-11-2017

d - 03-01-01 przepusty pod korona drogi

   115-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 4

115-17 odpowiedz na pytanie 4 15-11-2017

  115-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 5

115-17 odpowiedz na pytanie 5 17-11-2017

  zbiorcze zestawienie ofert

 

115-17 ogloszenie o wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :