DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie na jego podstawie remontu peronu na przystanku kolejowym Szklarska Poręba Huta. Drukuj Email
z dnia: 2017-10-12
Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie na jego podstawie remontu peronu na przystanku kolejowym Szklarska Poręba Huta. CPV 45.21.33.21-9, 71.32.20.00-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2017
Termin składania ofert 2017-10-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

112_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-10-12

112_17_SIWZ_2017-10-12

112_17_PFU_2017-10-12

112_17_wersja_edyt_zal_2017-10-12

 

 

112_17_pyt_i_odp_1-4_2017-10-20

 

 

112_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-27

 

112_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-11-14

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :