DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika wzdłuż ul. Głogowskiej w Chocianowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku od km 0+930 do km 1+710. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-10-10
Nazwa zadania Remont chodnika wzdłuż ul. Głogowskiej w Chocianowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku od km 0+930 do km 1+710. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.99.2017
Termin składania ofert 2017-11-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

 

99_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 25_10_2017

99_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 25_10_2017

99_2017 zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy 25_10_2017

99_2017 siwz 10_10_2017

99_2017 ogloszenie o zamowieniu 10_10_2017

99_2017 siwz wersja edytowalna 10_10_2017

99_2017 materialy do przetargu 10_10_2017

 

99_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 02_11_2017

99_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27_11_2017

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :