Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina-Zdrój w km od 7+580 do km 8+540 (960mb) Drukuj
z dnia: 2017-10-06
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina-Zdrój w km od 7+580 do km 8+540 (960mb). CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.105.2017
Termin składania ofert 2017-10-31 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-155, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

105_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-10-06

105_17_SIWZ_2017-10-06

105_17_opis_przedmiotu_zamówienia_2017-10-06

105_17_SST_2017-10-06

105_17_kosztorys ofertowy_2017-10-06

105_17_wersja_edyt_zał_2017-10-06

 

 

105_17_pyt_i_odp_1-3_2017-10-20

105_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-10-20

105_17_OPZ_2017-10-20

105_17_kosztorys_ofertowy_2017-10-20

 

 

105_17_pyt_i_odp_4-11_2017-10-25

105_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-10-25

 

105_17_kosztorys_ofertowy_2017-10-25

 

 

105_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-31

 

105_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-11-22