"Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-0, 71247000-8, 71300000-1, 71351910-5, 71351914-3. Drukuj
z dnia: 2017-10-02
Nazwa zadania Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.96.2017
Termin składania ofert 2017-10-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 713917233, -166, 713917110
Załączniki

 

2720-96-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-96-2017-siwz

  

  2720-96-2017-zmiana-siwz

2720-96-2017-zmiana-ogloszenia

2720_96_2017-pfu

 

  96_2017_siwz-www

  

  2720_96_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-20

   

2720_96_2017_uniewanienie - www