DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w km 7+930 – 8+440 ul. 3 Maja w Złotym Stoku. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w km 7+930 – 8+440 ul. 3 Maja w Złotym Stoku. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2017
Termin składania ofert 2017-10-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax te. 71-39-17-155, 71-39-17-166, fax. 71-39-17-110
Załączniki

 

106_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-09-29

106_17_SIWZ_2017-09-29

106_17_OPZ_2017-09-29

106_17_SST_2017-09-29

106_17_kosztorys ofertowy_2017-09-29

106_17_wersja_edyt_zał_2017-09-29

 

 

106_17_pyt_i_odp_1-4_2017-10-13

106_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-10-13

106_17_OPZ_2017-10-13

106_17_SST-KR3_2017-10-13

106_17_kosztorys_ofertowy_2017-10-13

 

 

106_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-19

 

106_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-11-09

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :