Prace budowlane: Etap I - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 14+010 do km 27+396. Etap II - Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w m. Jędrzychowice oraz w km 27+280 do km 27+396 w m. Zgorzelec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45230000-8, 71320000-7, Drukuj
z dnia: 2017-09-29
Nazwa zadania Prace budowlane: Etap I - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 14+010 do km 27+396. Etap II - Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w m. Jędrzychowice oraz w km 27+280 do km 27+396 w m. Zgorzelec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45230000-8, 71320000-7,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy N.2720.84.2017
Termin składania ofert 2017-10-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

84_2017 ogloszenie o zamowieniu 29_09_2017

84_2017 siwz 29_09_2017

84_2017 siwz wersja edytowalna 29_09_2017

84_2017 materialy do przetargu 29_09_2017

 

odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 13-10-2017

ogloszenie o zmianie ogoszenia 13-10-2017

sst d 05-03-27 13-10-2017

 

 

84_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 16_10_2017

 

 

84_2017 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 19_10_2017

84_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 19_10_2017

84_2017 siwz wersja edytowalna 19_10_2017

 

 

 

84_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofer 24_10_2017

 

84_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17_11_2017

 

 

84_2017 sprostowanie ogloszenia o wyborze najkorzystniejszej ofert 20_11_2017