Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7 Drukuj
z dnia: 2017-09-15
Nazwa zadania Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2017
Termin składania ofert 2017-11-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Geborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

97_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-09-15

97_2017 SIWZ 2017-09-15

97_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2017-09-15

97_2017 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-09-15

97_2017 SST

97_2017 załączniki do SIWZ_edyt 2017-09-15

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-09-26

97_2017 pyt_i odp_2017-09-26

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-10-06

97_2017 pyt_i odp_4-58_2017-10-06

97_2017 załączniki do odpowiedzi 4-58_2017-10-06

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-10-13

97_2017 pyt_i odp_2017-10-13

OPZ 354 i 352_zmiana_2017-10-13

KOSZTORYS OFERTOWY DW 352 i 354_zmiana_2017-10-13

UMOWA_WZÓR - tekst jednolity 2017-10-13

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-10-25

97_2017 pyt_i odp_2017-10-25

KOSZTORYS OFERTOWY DW 352 i 354_zmiana_2017-10-25

UMOWA_WZÓR - tekst jednolity 2017-10-25

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-10-27

97_2017 pyt_i odp_2017-10-27

 

97_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE  2017-11-07

97_2017 pyt_i odp_2017-11-07

KOSZTORYS OFERTOWY DW 352 i 354_zmiana_2017-11-07

 

97_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2017-11-14