DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-08
Nazwa zadania Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2017
Termin składania ofert 2017-09-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieogranoczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

82_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-09-08

82_2017 SIWZ 2017-09-08

82_2017 OPZ Lubiąż

82_2017 specyfikacje techniczne

82_2017 edyt_załączniki do siwz 2017-09-08

 

82_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-09-26

 

82_2017 info_o wyborze - 2017-10-05

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :