DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW nr 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-06
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW nr 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2017
Termin składania ofert 2017-09-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

  95_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-09-06

95_17_SIWZ_2017-09-06

95_17_PFU_2017-09-06

95_17_wersja_edyt_zał_2017-09-06

 

 

95_17_pyt_i_odp_1-7_2017-09-14

 

 

95_17_pyt_i_odp_8-19_2017-09-20

95_17_ogłoszenie_o_zmianie_2017-09-20

95_17_raport_z_przeglądu_2017-09-20

 

 

95_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-09-27

 

95_17_unieważnienie_postępowania_2017-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :