DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi nr 381 w m. Nowa Ruda - ul. Niepodległości w zakresie zabiegu utrzymaniowego sllury seal. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-08-31
Nazwa zadania Remont drogi nr 381 w m. Nowa Ruda - ul. Niepodległości w zakresie zabiegu utrzymaniowego sllury seal.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2017
Termin składania ofert 2017-09-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

85-17 ogloszenie o zamowieniu

85-17 siwz

opz -slurry seal

kosztorys ofertowy slurry seal - nowa ruda

sst

85_2017 siwz nowa ruda

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

85-17 ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :