DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km 96+710 do km 98+030. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-08-17
Nazwa zadania Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km 96+710 do km 98+030. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.81.2017
Termin składania ofert 2017-09-06 13:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-81-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

 

2720-81-2017-siwz

2720-81-2017-opz

 

2720-81-2017-kosztorys

2720-81-2017-sst

81_2017_siwz-www

 

  2720-81-2017-zmiana-siwz

2720-81-2017-zmiana-ogloszenia

  

2720_81_2017_odp_na_pyt_1_i_zmiana_siwz

2720_81_2017_kosztorys-ofertowy-31-08-2017

2720_81_2017_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  

2720_81_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :