Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-07-27
Nazwa zadania Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2017.AK
Termin składania ofert 2017-08-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 75 510 18(19) wew. 20, tel. 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

 

63-17 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2017-08-29

 

 

63-17 Informacja z otwarcia ofert 2017-08-18

   

63-17 Odpowiedzi na pytania 2017-08-10

   

63-17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-08-09

63-17 Odpowiedzi na pytania 2017-08-09

63-17 Załącznik nr 4 / ZMIANA  2017-08-09

63-17 Załącznik nr 4 / ZMIANA  2017-08-09 (edytowalny)

   

63-17 Zmiana treśći SIWZ 2017-08-02

  

63-17 Ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-27

63-17 SIWZ 2017-07-27

63-17 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)

Szarocin:  Pf-u z załącznikami

Ogorzelec: Pf-u z załącznikami