DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+900 – 10+950 Drukuj Email
z dnia: 2017-07-27
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+900 – 10+950. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.78.2017
Termin składania ofert 2017-08-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  78_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-07-27

78_17_SIWZ_2017-07-27

78_17_specyfikacje_techniczne_2017-07-27

78_17_kosztorys_ofertowy_2017-07-27

78_17_wersja_edyt_zał_2017-07-27

 

78_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-08-10

78_2017 Pyt. 1-5 2017-08-10

78_17 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-08-10

  

78_2017 Pyt. 6-15 2017-08-11

78_17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2017-08-11

78_17 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-08-11

78_17 Dokumentacja projektowa na chodnik

78_17 Tablica DSDiK + gminy

 

78_17 Pyt. 16-17 2017-08-21

78_17 ogłoszenie o zmianie 2017-08-21

 

 

78_17 Pyt. 18 2017-08-22

 

78_17 ogłoszenie o zmianie 2017-08-22

 

78_17 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-08-22

 

 

78_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-08-25

 

78_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :