Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w Chocianowie na ul. II Armii Wojska Polskiego w km 36+700-37+400. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-07-13
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w Chocianowie na ul. II Armii Wojska Polskiego w km 36+700-37+400. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.67.2017
Termin składania ofert 2017-08-01 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

67_2017 ogloszenie o zamowieniu 13_07_2017

67_2017 opis przedmiotu zamowienia 13_07_2017

67_2017 siwz 13_07_2017

67_2017 opz wersja edytowalna 13_07_2017

67_2017 siwz wersja edytowalna 13_07_2017

67_2017 sst 13_07_2017

67_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 01_08_2017

  67_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24_08_2017