Remont drogi wojewódzkiej nr 340 w km 62+660-64+265 Niedary-Ludgierzowice. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-07-13
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 340 w km 62+660-64+265 Niedary-Ludgierzowice. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.71.2017
Termin składania ofert 2017-08-03 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

71_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-07-13

71_2017 SIWZ 2017-07-13

71_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

71_2017 KOSZTORYS OFERTOWY
71_2017 SST

71_2017 Niedary_pozwolenie wodnoprawne

71_2017 załączniki w_edyt 2017-07-13

 

71_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-07-27

71_2017 pyt_i odp_2017-07-27

71_2017 SST D-04.07.01a

  

71_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-08-03

71_2017 info_o wyborze 2016-08-16