Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Stoszyce-Wrocław w km 5+750-6+100 i 11+200-11+800. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Stoszyce-Wrocław w km 5+750-6+100 i 11+200-11+800. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.70.2017
Termin składania ofert 2017-08-08 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

70_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-07-12

70_2017 SIWZ 2017-07-12

70_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

70_2017 KOSZTORYS OFERTOWY

70_2017 SST

70_2017 załączniki w_edyt 2017-07-12

 

70_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-07-27

70_2017 pyt_i odp_2017-07-27

70_2017 KOSZTORYS OFERTOWY 2017-07-27

 

70_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-08-01

70_2017 pyt_i odp_2017-08-01

SST D-05_03_05a -TABLICE 7 i 9

70_2017 ZGŁOSZENIE ROBÓT

 

70_2017 pyt_i odp_2017-08-04

 

70_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-08-08

 

70_2017 info_o wyborze 2016-08-14