DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont DW 439 w m. Żmigródek w km 1+300-2+760, długość 1,46 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Remont DW 439 w m. Żmigródek w km 1+300-2+760, długość 1,46 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2017
Termin składania ofert 2017-08-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

69_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-07-12

69_2017 SIWZ 2017-07-12

69_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

69_2017 KOSZTORYS OFERTOWY

69_2017 SST

69_2017 załączniki w_edyt 2017-07-12

 

69_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-07-13

 

69_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-07-28

69_2017 pyt_i odp_2017-07-28

 

69_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-08-03

 

 

69_2017 info_o wyborze 2016-08-14

69_2017 info_o wyborze SPROSTOWANIE 2016-08-16

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :