DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 Pęgów-Golędzinów w km 17+426 -17+993 długość 0,57 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 Pęgów-Golędzinów
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2017
Termin składania ofert 2017-07-27 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 172, 17 39 17 166, 17 39 17 110
Załączniki

 

68_2017 zaaczniki edytowalne pgw-goldzinw

68_2017_ siwz pegw-goldzinw

68_2017_ogoszenie o zamwieniu pgw-goldzinw

68_2017_opz pegw-goldzinw

kosztorys ofertowy 342 pgw-goldzinw

kosztorys ofertowy 342 pgw-goldzinw

stwiorb

 

 

2720-68-2017-pytanie-1-i-odpowiedz

 

 

2720_68_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-27

 

 

68_2017 info_o_wyborze 2016-08-14

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :