DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334, m. Jemielno-Rajczyn w km 11+365-12+315. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334, m. Jemielno-Rajczyn w km 11+365-12+315. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2017
Termin składania ofert 2017-08-01 13:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 17 39 17 166, 17 39 17 110
Załączniki

 

65_2017 kosztorys ofertowy jemielno-rajczyn

65_2017 kosztorys ofertowy jemielno-rajczyn

65_2017 ogoszenie o zamwieniu jemielno_rajczyn

65_2017 opz jemielno_rajczyn

65_2017 siwz jemielno-rajczyn

65_2017 stwiorb jemielno_rajczyn

65_2017 zaaczniki edytowalne jemielno_rajczyn

 

 

2720_65_2017_odp_na_pyt_1_do_11_zmiana_siwz

2720_65_2017_20-sst-d-05-03-13a-warstwa-scieralna-z sma

 

2720_65_2017-kosztorys-ofertowy-26-07-2017-jemielno-rajczyn

2720_65_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

2720_65_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-2017-08-02

 

65_2017 info_o wyborze 2017-08-25-www

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :