DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Brzeźno-Borówek w km 32+765-33+745, długość 980m. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2017
Termin składania ofert 2017-07-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Geborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 172, 17 39 17 166, 17 39 17 110
Załączniki

 

64_2014 opz brzeno-borwek

64_2017 kosztorys brzeno-borwek

64_2017 kosztorys brzeno-borwek

64_2017 stwiorb brzeno-borwek

64_2017 zaaczniki edytowalne brzeno-borwek

64_2017_ogoszenie o zamwieniu brzeno-borwek

64_2017_siwz brzeno-borwek

 

64_2017_zmiana siwz_brzezno-borwek

 

 

2720_64_2017_zbiorcze_zestawienie_ofert

 

 

64_2017 info_o wyborze 2016-08-14

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :