Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ( od wiaduktu kolejowego do sygnalizacji świetlnej - ul. Kasztelańska ). CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-07-07
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ( od wiaduktu kolejowego do sygnalizacji świetlnej - ul. Kasztelańska ).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.66.2017
Termin składania ofert 2017-08-01 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 17 39 17 166, 17 39 17 110
Załączniki

 

66_2017 ogoszenie o zamwieniu strzegom

66_2017 siwz strzegom

66_2017_opz strzegom

66_2017 kosztorys ofertowy_strzegom

66_2017 kosztorys ofertowy_strzegom

66_2017 zaczniki

66_2017 stwiorb strzegom

 

  2720_66_2017_odp_na_pyt_1_do_7_zmiana_siwz

2720_66_2017_zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu

 

2720_66_2017_kosztorys_ofertowy_edytowalny

 

  2720_66_2017_zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_ii

  

 

2720_66_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-2017-08-02

 

 

  66_2017 info_o wyborze 2016-08-21-www