DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja kap chodnikowych na drogowym obiekcie mostowym DW 381 km 26+677 miejscowość Świerki Drukuj Email
z dnia: 2017-07-06
Nazwa zadania Modernizacja kap chodnikowych na drogowym obiekcie mostowym DW 381 km 26+677 miejscowość Świerki. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.56.2017
Termin składania ofert 2017-07-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

56_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-07-06

56_17_SIWZ_2017-07-06

56_17_opis_przedmiotu_zamówienia_2017-07-06

56_17_specyfikacje_techniczne_2017-07-06

56_17_koszotrys_ofertowy_2017-07-06

56_17_wersja_edytowalna_zal_2017-07-06

 

56_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-21

 

56_17_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-08-04

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :