DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Realizacja projektu Trasa Sudecka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2017-07-05
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2017
Termin składania ofert 2017-10-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

57_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-07-05

57_2017 SIWZ

57_2017 WARUNKI KONTRAKTU

57_2017 PFU, koncepcja i załączniki

57_2017 załączniki do SIWZ_edyt

 

57_2017 JEDZ

 

57_2017 pyt_1-4_2017-07-11

 

57_2017 pyt_5_2017-08-01

 

57_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-08-11

57_2017 pyt_6-20_2017-08-11

Decyzja nr 2_2017 o środowisk. uwar. z dn. 2017-03-30

DW 379 - granice terenu obr. Witoszów Dolny

57_2017 WARUNKI KONTRAKTU 2017-08-11

 

57_17_ogłoszenie o zmianie_2017-08-25

57_17_pyt_21-40_2017-08-25

57_2017 propozycja UM Ś-ca - włączenie cpr do ul_Słowiańskiej

57_2017 prawa autorskie - koncepcja

57_17_Komisja Odbioru Robót 2017-08-25

 

57_2017 ogłoszenie o zmianie 2017-08-31

57_2017 pyt 40-42 2017-08-31

57_17_Komisja Odbioru Robót_2017-08-31

 

57_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2017-09-14

57_2017 pyt_43-46_2017-09-14

 

 

57_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2017-10-03

57_2017 info_o wyborze 2017-12-15

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :