Modernizacja mostu w ciągu drogi DW 396 w km 32+965 w miejscowości Oława. CPV 45200000-9. Drukuj
z dnia: 2017-06-27
Nazwa zadania Modernizacja mostu w ciągu drogi DW 396 w km 32+965 w miejscowości Oława. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2017
Termin składania ofert 2017-07-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

37_2017 ogloszenie o zamowieniu 27_06_2017

37_2017 siwz opz 27_06_2017

37_2017 opz 27_06_2017

37_2017 siwz wersja edytowalna 27_06_2017

37_2017 specyfikacje techniczne 27_06_2017

37_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 13_07_2017

  37_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03_08_2017