Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania w latach 2017-2019. CPV 45233280-5 Drukuj
z dnia: 2017-06-22
Nazwa zadania Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania w latach 2017-2019. CPV 45233280-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2017
Termin składania ofert 2017-07-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

54_2017 ogloszenie o zamowieniu 22_06_2017

54_2017 siwz 22_06_2017

54_2017 siwz wersja edytowalna 22_06_2017

54_2017 specyfikacje techniczne 22_06_2017

54_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 10_07_2017

54_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02_08_2017