Przebudowa mostu w ciągu DW nr 358 km 4+702 w m. Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj
z dnia: 2017-06-13
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW nr 358 km 4+702 w m. Platerówka
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.53.2017
Termin składania ofert 2017-06-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

53_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-06-13

53_17_SIWZ_2017-06-13

53_17_PFU_2017-06-13

53_17_wersja_edyt_zał_2017-06-13

 

 

53_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-06-28

 

53_17 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2017-08-25