DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa), w ramach projektu: „Od Zamku Frydlant do Zamku Czocha”. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-06-05
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa), w ramach projektu: „Od Zamku Frydlant do Zamku Czocha”. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2017
Termin składania ofert 2017-07-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

2720_41_2017_ogloszenie_o_zamowieniu

2720_41_2017_siwz_www

2720_41_2017_opz

2720_41_2017_sst

2720_41_2017_edytowalne zalaczniki

  2720-41-2017-mapki-pogladowe-3-szt

 

2720-41-2017-pytania-12-17-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-41-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-41-2017-kosztorys-ofertowy-22-czerwca-2017

2720-41-2017-opz-22-czerwca-2017

2720-41-2017-badania-nosnosci ugiec-i-kolein

 

2720-41-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-ii

 

41_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2017-06-29

41_2016 pyt i odp_2017-06-29

SST D-05.03.05a warstwa ścieralna z betonu asfatowego

SST D-04.07.01a podbudowa z betonu asfaltowego

41_2017 KOSZTORYS OFERTOWY  DW 361_2017-06-29

 

41_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-05

 

41_2017 Unieważnienie postępowania_2017-07-11

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :