Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 358 w km od km 4+770 do km 20+405, w ramach projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”. CPV 45200000-9. Drukuj
z dnia: 2017-06-05
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 358 w km od km 4+770 do km 20+405, w ramach projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.55.2017
Termin składania ofert 2017-07-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-166
Załączniki

55_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2017-06-05

55_2017 SIWZ  2017-06-05

55_2017 Opis przedmiotu zamówienia DW 358

55_2017 Kosztorys ofertowy DW 358

55_2017 Kosztorys ofertowy DW 358 w_edyt

55_2017 Projekt organizacji ruchu DW 358

55_2017 SST

55_2017 załączniki do SIWZ  2017-06-05

 

55_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-06-21

55_2016 Pyt i odp_2017-06-21

SST D-04.05.01a  stabilizacja cementem

SST D-01.02.01  usunięcie drzew i krzewów

 

55_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-06-26

55_2016 Pyt i odp_2017-06-26

55_2017 Kosztorys ofertowy DW 358 -zmiana I

55_2017 drzewa 358 - Leśna

55_2017 drzewa 358 - Platerówka

 

55_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-06-28

 

55_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-07-03

 

55_2017 info_o wyborze - 2017-07-19