DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 w km 38+100 – 39+080 na odcinku Piława Dolna – Piława Górna. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2017-05-24
Nazwa zadania Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 w km 38+100 – 39+080 na odcinku Piława Dolna – Piława Górna. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2017
Termin składania ofert 2017-06-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

46-17 ogloszenie o zamowieniu

46-17 siwz

46-2017 siwz

opz - dw 382 - piawa d-g

sst - dw 382 piawa d-g

 

46-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 3

46-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

zbiorcze zestawienie ofert

46-17 ogloszenie o wyborze oferty

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :