Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Wambierzyce o długości 279,4 mb. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-05-23
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Wambierzyce o długości 279,4 mb. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.49.2017
Termin składania ofert 2017-06-07 13:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720_49_2017_ogloszenie_o_zamowieniu

2720_49_2017_siwz_www

 

2720_49_2017_sst_388_wambierzyce

 

2720_49_2017_zalaczniki_edytowalne

 

 

  2720_49_2017_zbiorcze_zestawienie_ofert_08-06-2017

 

 

 

2720_49_17_ogloszenie-o-wyborze-oferty-www