DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Nawojów Łużycki - DK 94 nawierzchnia SLURRY SEAL w km 32+620-35+150 i 36+200-39+800. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2017-05-19
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Nawojów Łużycki - DK 94 nawierzchnia SLURRY SEAL w km 32+620-35+150 i 36+200-39+800. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2017
Termin składania ofert 2017-06-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

40-17 ogloszenie o zamowieniu

40-17 siwz

opis przedmiotu zamwienia

sst

40-2017 siwz

 

40-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 5 i zmiana siwz

40-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

opis przedmiotu zamwienia- 05-06-2017

kosztorys ofertowy - 05-06-2017

 

  zbiorcze zestawienie ofert

40-17 ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :