DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku DK8 – Zieleniec w km 0+000-11+000. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-19
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku DK8 – Zieleniec w km 0+000-11+000. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.50.2017
Termin składania ofert 2017-06-09 13:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

NI_2720_50_2017-ogłoszenie-o-zamówieniu

NI_2720_50_2017_siwz

2720_50_2017-sst

 

  2720_50_2017_załączniki_do_siwz_edytowalne

 

2720_50_2017_pytanie-1-odp-zmiana-siwz

2720_50_2017_zmiana-ogloszenia

 

2720_50_2017_pytanie-2-odp

2720_50_2017_zmiana-ogloszenia-2

 

 

2720_50_2017_zbiorcze_zestawienie_ofert_2017_06_09

  

50_2017 info_o wyborze - 2017-07-19

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :