DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku DK8 – Zieleniec w km 0+000-11+000. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-19
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku DK8 – Zieleniec w km 0+000-11+000. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.50.2017
Termin składania ofert 2017-06-09 13:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

NI_2720_50_2017-ogłoszenie-o-zamówieniu

NI_2720_50_2017_siwz

2720_50_2017-sst

 

  2720_50_2017_załączniki_do_siwz_edytowalne

 

2720_50_2017_pytanie-1-odp-zmiana-siwz

2720_50_2017_zmiana-ogloszenia

 

2720_50_2017_pytanie-2-odp

2720_50_2017_zmiana-ogloszenia-2

 

 

2720_50_2017_zbiorcze_zestawienie_ofert_2017_06_09

  

50_2017 info_o wyborze - 2017-07-19

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :