Modernizacja mostu wciągu DW nr 323 w km 29+375 w m. Osetno. CPV 45200000-9. Drukuj
z dnia: 2017-05-17
Nazwa zadania Modernizacja mostu wciągu DW nr 323 w km 29+375 w m. Osetno. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2017
Termin składania ofert 2017-06-14 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

33_2017 ogloszenie o zamowieniu 17_05_2017

33_2017 opz 17_05_2017

33_2017 siwz 17_05_2017

33_2017 opz wersja edytowalna 17_05_2017

33_2017 siwz wersja edytowalna 17_05_2017

33_2017 specyfikacje techniczne 17_05_2017

  33_2017 zmiana siwz 19_05_2017

  33_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 02_06_2017

33_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 02_06_2017

33_2017 zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy - wersja edytowalna 02_06_2017

  33_2017 st 02_06_2017

33_2017 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 09_06_2017

33_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 09_06_2017

33_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 14_06_2017

  33_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04_07_2017