DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-09
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.42.2017
Termin składania ofert 2017-05-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 713917172, 713917166; fax 713917110
Załączniki

42_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-05-09

42_2017 SIWZ 2017-05-09

42_2017 PFU 2017-05-09

42_2017 załączniki do siwz 2017-05-09

 

42_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-05-23

42_2017 pyt_i odp_2017-05-23

42_2017 PFU z dn_2017-05-23

 

42_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-05-31

 

42_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2017-06-06

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :