Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7. Drukuj
z dnia: 2017-05-05
Nazwa zadania Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2017
Termin składania ofert 2017-05-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

34-17 ogloszenie o zamowieniu

34-17 siwz

34-2017 siwz

Dokumentacja techniczna i PFU

 

34-17 odpowiedz na pytanie 1 i zmiana siwz

34-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

 

34-17 uniewaznienie postepowania